Package Description

Swedish language support for Foundry VTT.

Svenskt språkstöd för Foundry VTT.

 

Pretty much complete.

I stort sett komplett.

Tagged Categories

  1. Translation and Localization

Available Versions

  1. Version 0.2.0

  2. Version 0.2.12

  3. Version 0.3.0