Register

Dungeon World svenska kompendier

A Module for Foundry Virtual Tabletop

Author: Rangertheman Project Source: Project URL Version 10 Last Updated 2 days, 11 hours ago

An add-on module for Asacolips' Dungeon World system for Foundry VTT to add Swedish compendia to your game world. 

 

[SV] De svenska kompendierna innehåller klasser, grunddrag, spelböcker för samtliga klasser, etiketter och utrustningslistor (förutom magiska föremål).

 

Supported Game Systems

 1. Dungeon World

  Latest Version: Version 1.6.1 Last Updated 2 days, 11 hours ago

Categories

Available Versions

 1. Version 0.3.0

  Compatible Foundry Versions: 10 - 10.286 Installation Link: Manifest URL Update Notes: Read Notes
 2. Version 0.3.1

  Compatible Foundry Versions: 10 - 10.286 Installation Link: Manifest URL Update Notes: Read Notes
 3. Version 0.3.2

  Compatible Foundry Versions: 10 - 10.286 Installation Link: Manifest URL Update Notes: Read Notes